Mergelgravning i Skovlund
©
4.5 km

Mergelgravning i Skovlund

Mergel er en kalkholdig lertype. Førhen gravede man mergel overalt i landet også i Skovlund. Arbejdet gik i gang umiddelbart efter høsten og fortsatte, indtil frosten satte en stopper for arbejdet. Den våde, klumpede mergel blev fordelt bedst muligt på jorden, så frosten kunne skørne den, og i foråret blev knoldene slået i stykker og harvet ned.

Hensigten var at tilføre jorden kalk, som frigør jordens indhold af kalium-, magnesium- og ammonium, der virker som gødning. Beholdningen af gødningsstoffer er dog ikke uendeligt stor, så virkningen fortager sig efter en årrække. Deraf kom udtrykket:

"Faderen mergler, og sønnen sulter"

Brugen af mergel spillede en stor rolle ved opdyrkningen af den jyske hede. Hedejord har en lav pH-værdi, så ved at tilføre kalk i form af mergel kunne man øge jordens pH-værdi.

Skovlund og Omegns Mergelselskab

Mergelselskabet i Skovlund og Omegn blev stiftet i 1947

Merglen blev gravet på Magnus Østergaards jord. På billedet er der lokale vognmænd og chauffører samt andre fra omegnen.

Der var to mergelselskaber på egnen. Det andet selskab, Mølby og Omegns mergelselskab, blev stiftet i 1938 og opløst 1952.

Vejeboden

Svend Aage Østergård, vognmand og chauffør, står i midten ved sin lastbil, der er læsset med mergel. Bag ved vejeboden anes lidt af gravemaskinen med stålwirer til masten. Den store mergelskovl befinder sig nede i mergelgraven.

Til højre Knud Fip og til venstre Hans Chr. Thomsen, der stod for vejeboden. Vejeboden endte senere som "jagthytte" ved Aalling sø.

Skovlund Sognearkiv / Ansager Lokalhistorisk Arkiv