Den gamle møbelfabrik
©
110 m

Den gamle møbelfabrik

Den gamle møbelfabrik lå på hjørnet af Møllegade og Stationsvej og ejedes af fabrikant J. P. Jensen.

Personalet på møbelfabrikken

Mange af snedkersvendene, som arbejdede på fabrikken startede efter branden som selvstændige snedkere i Ansager.

1. række fra venstre (1) Kristian Hansen, Kølbanken (3) Kaj Madsen, snedker (4) Sinne Smed, med kappe (6) Anne Rønberg (7) Esther Hansen.

2. række fra venstre (1) Marius Madsen, værkfører (2) Jens Peder Jensen, fabriksejer (3) Signe Cecilie Jensen, ægtefælle.

3. række fra venstre (1) med lyst hår Anders Dahlmann.

Den lille dreng allerforrest menes at være Asmus Hansen (Esther Hansens søn).

Branden

Ilden under centralvarmekedlen slog ud, og ejerens forsøg på at kvæle den ved at kaste spåner på mislykkedes.

Fra avisen den 17. januar 1939

J. P. Jensens store møbelfabrik i Ansager er i dag i morgentimerne blevet lagt i aske. Den store virksomhed brændte ned til grunden i løbet af et par timer, og brandvæsenet fra Varde og Grindsted stod magtesløse overfor det store bål. Branden har gjort 30 mennesker arbejdsløse og brandskaden anslås skønsmæssigt til 150,000 kr.

Skovlund Sognearkiv / Ansager Lokalhistorisk Arkiv