Købmand og brugsforening
©
4.5 km

Købmand og brugsforening

I de to første årtier efter år 1900 udviklede Skovlund sig til en rigtig by og nåede med hensyn til handel og håndværk sit højdepunkt omkring 1930-60.

I Skovlund var det ikke jernbanen der drev væksten, men den fortsatte hedeopdyrkning og befolkningsvæksten i landområderne der gav øget købekraft. Også landbrugets andelsforetagender medvirkede til fremgangen. Handelen blomstrede og der var plads til både købmand og brugsforening.

Købmandsgården

Købmandsgården med den sidste købmand på adressen Peter Kjømand / Peter Breum Nielsen. Brugsen ses for enden. 1992

Den nye brugs

Personale og interiør fra den nye brugs, der blev bygget i 1936. Bag disken i forretningen se længst til højre uddeler Niels Peder Kristian Kristensen.

Det ældste foto af bymidten

Arkivets ældste foto fra omkring år 1900 af Skovlund bymidte. Borgergade er en jordvej og for enden ses den gamle brugs, der blev fjernet i 1935. Til venstre for brugsen ses købmands­gården og til højre skomagerens bygning. Derefter det ældste mejeri og helt til højre møllen.

Købmand og brugsforeningSkovlund Sognearkiv ©

Brugsen rives ned

En arbejdsgruppe ”Vælt den gamle Brugs” og flere end 20 frivillige indsamlere skaffede i 2019 penge til opkøb af den gamle Brugs, der stod ubenyttet hen og var i forfald. Alt "indmad" blev pillet ud og sorteret af et nedrivningsfirma, og endeligt var det så vidt, at bygningen kunne væltes.

Skovlund Sognearkiv / Ansager Lokalhistorisk Arkiv