Et mystisk dødsfald i Ansager

3. Hvad politiets "Undersøgelse" har konstateret

Vestkysten 28. november 1918

Begivenheden i Ansager

Efter den foreløbige " Undersøgelse", som politiet - endelig - sent onsdag eftermiddag har kunnet tilendebringe er man nået til følgende forklaring, som nu offentliggøres i det blad, der stærkest står på politiets side i denne sag:

Lørdag aften, ved 5½-tiden kørte P. Knudsen hjem med en fragtkusk. Han er stået af vognen ved Ansager kro og har begivet sig de 5 minutters gang til barakken, hvor han boede. Han er da ved sengetid gået ud i et nødtørftigt ærinde ( forskellig uorden ved klædedragten, da han senere fandtes, kunne tyde derpå.) Takket være mørket og den stejle skråning er han snublet og har slået sin næse til blods. Han er gået ind i barakken igen og har ladet næsen "bløde ud" over spanden.

Den næste formiddag kl. 10½ finder landposten så P. Knudsen liggende død på gulvet med hovedet ind over spanden.

Dødsårsagen er - oplyser kredslæge Jacobsen - enten en hjerneblødning eller kvælning efter besvimelse. Om nogen forbrydelse er der - oplyser kredslægen videre - absolut ikke tale. I øvrigt vil liget blive obduceret. Det er i dag bleven ført til sygehusets ligkapel i Varde, og der er telegrafisk sendt bud efter statsobducenten, hr. Gregersen fra Århus.

Der er intet af dette, der lyder særlig urimeligt, men det havde unægtelig været bedre om politiet havde sat sig selv i stand til at afgive denne forklaring søndag eftermiddag i stedet for onsdag.

Hvis denne begivenhed rundt om i landet er slået stærkt op. Så er det politiets skyld.

Vor korrespondent i Ansager har ligesom befolkningen i almindelighed været harmfuld over politiets mangel på initiativ. Dette er gået igen i vor omtale af sagen.

VESTKYSTEN har som det blad, der læses på den egn, hvor begivenheden har fundet sted, en naturlig pligt til at påtale politiets forsømmelighed. Og det vil vi heller ikke undlade.

Vardebladene ser derimod sin regning ved at forsvare og dække over politiets optræden - eller rettere: mangel på optræden.

Men hvad - det drejede sig jo også kun om en gammel fattig mand, der lagde sig til at dø eller blev myrdet ved sin ringe bolig, uden at nogen kunne være hos ham i hans sidste stund eller høre hans halvkvalte skrig om hjælp.

Netop på baggrund af de fattige kår hvorunder Peter Knudsen henlevede og endte sin tilværelse tager politiets optræden sig ligefrem skændig ud. Det var ingen af denne verdens store og rige det drejede sig om - kun en fattig mand. Hvorfor skulle dog det høje politi forhaste sig i en så ringe anledning. Lad dog ham dø af sig selv eller blive dræbt og udplyndret - hvad vægt ligger der derpå?

Skønt tildragelsen med Peter Knudsen fandt sted lørdag aften og sagen blev meldt til politiet søndag formiddag — traf dette ikke sine dispositioner hurtigere end at sagens sammenhæng kunne tages op til undersøgelse onsdag eftermiddag.

Se - dette er skandaløst.

Og det politi, der optræder på en sådan måde, fortjener den alvorligste dadel.

Skovlund Sognearkiv / Ansager Lokalhistorisk Arkiv