Torvet eller Trekanten
©
170 m

Torvet eller Trekanten

Midt i Ansager ved kirken ligger byens torv eller Trekanten, som det blev kaldt i mange år. Navnet fik torvet fordi der oprindeligt gik en vej på alle tre sider af det.

Torvet har skiftet udtryk mange gange gennem tiderne.

Vandkunsten på Torvet

Speciel, smuk, grim og fantastisk er nogle af de ord der er blevet knyttet til spring­vandet. Arkitekt Peter Villadsen har skabt kunstværket, og han kan godt lide at meningerne brydes, så er den i hvert fald ikke ligegyldig, fortalte han ved indvielsen i 2007.

Specielt var Peter Villadsen glad for at se børnene tage så godt imod vandkunsten. De klatrer med største selvfølgelighed op og pjasker med vandet.

Mennesker mødes

Torvet har altid været et mødested, hvorfra bylivet kunne iagttages.

På billedet fra 1915: stående fv: Niels Madsen, Poul Thomsen tidligere landpost, Kristen Due, Søndergade 6.

Siddende fv: Henrik Madsen, Kølbanken 4, Thomas Thomsen (Lille Thomas), Peder Mikkelsen, Toftegården, Niels Chr. Frandsen, maler Møllegade 10, Hans Jensen (Store Hans).

Dalgasstenen

I mange år blev Dalgas hædret på Torvet i Ansager med en mindesten. Det var næsten obligatorisk for respektable jyske byer.

Enrico Mylius Dalgas var "Det Danske Hedeselskabs" første direktør i årene 1866-1894. Hedeselskabet forvandlede Jyllands store hedestrækninger til dyrkbar jord med afvanding, landvinding, mergling og ikke mindst læplantning. Digteren H.P. Holst skrev ordene ”Hvad udad tabes, skal indad vindes” og det passer godt på Dalgas og hans virke.

Byen fester på Torvet

Når byen fester er det på Torvet. Det var her man samledes i 1945 efter befrielsen. Den årlige Torvedag blev holdt her og Mariefestival sættes i gang herfra.

På fotoet er det 9. klasse fra Ansager Skole der benytter Torvet til at fejre deres skoleafslutning i 2019.

Skovlund Sognearkiv / Ansager Lokalhistorisk Arkiv